Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm | Tập tin chủ đề (1)

  Share Code Phát hiện extension Adblocker

Bài viết được duyệt bởi Hade
Đăng ngày :06.07.2018 / 23:22[TOP]
Hade
Hade
Sáng Lập Viên
♥♥♥
Code này phát hiện tất cả các extension chặn quảng cáo hiện nay . Dù có dùng adblock tốt nhất

Hướng dẫn:

Tải file zip ở đính kèm bên dưới và giải nén vào thư mục gốc

Bước 2: chèn code này vào footer
<style>


.overlay {
height: 0%;
width: 100%;
position: fixed;
z-index: 1;
top: 0;
left: 0;
background-color: rgb(0,0,0);
background-color: rgba(0,0,0, 0.9);
overflow-y: hidden;
transition: 0.5s;
}

.overlay-content {
font-family: 'Lato', sans-serif;
position: relative;
top: 25%;
width: 100%;
text-align: center;
margin-top: 30px;
}

.overlay a {
padding: 8px;
text-decoration: none;
font-size: 36px;
color: #818181;
display: block;
transition: 0.3s;
}

.overlay a:hover, .overlay a:focus {
color: #f1f1f1;
}

.overlay .closebtn {
position: absolute;
top: 20px;
right: 45px;
font-size: 60px;
}

@media screen and (max-height: 450px) {
.overlay {overflow-y: auto;}
.overlay a {font-size: 20px}
.overlay .closebtn {
font-size: 40px;
top: 15px;
right: 35px;
}
}
</style>
<div id="myNav" class="overlay">

<div class="overlay-content">
<font color="white" charset="UTF-8">VUI LONG TAT ADBLOCKER truoc khi truy cap trang nay</font>
</div>
</div>
<noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url=/enablejavascript.html" /><noscript>

<script src="/js/jquery-1.12.4.min.js"></script>


<e style="display:none" id="proxy">


<table id="ab-table"><tr style="display:none" class="thead">
<td colspan="2">
<h3>Adblock Detection</h3>
</td>
</tr>
<tr style="display:none" class="JS">
<td>AB Type</td>
<td id="ab-type">
<span class="good">&#10004;</span>Adblock not detected
<noscript>(no js)</noscript>
</td>
</tr>

<tbody id="rules"></tbody>

</table>
<div id="ab-rules"></div>
</e>
<script src="/js/eab.js"></script>

Đã chỉnh sửa. Hade (06.07.2018 / 23:23) [1]
Tập tin đính kèm:
Tải Về [Vina4UVN]4js.zip (42.85 KB.)
Giá Tệp Tin: 0 SCoin
Hướng Dẫn Nạp SCoin
Downloads: 25 Lần

Đăng ngày :07.07.2018 / 10:48 #1
hothieutanpro
hothieutanpro
Active Member
tks a
Đăng ngày :07.07.2018 / 12:06 #2
thanhop
thanhop
Active Member
Ok ok
Đăng ngày :07.07.2018 / 16:49 #3
PuKuZ
PuKuZ
Active Member
♥♥♥♥♥
[Bot-Ex.Org - AutoLik]
Xong
Mã Code Vina4u

<style> #wf8d {position: fixed !important; position: absolute; top: 0; top: expression((t=document.documentElement.scrollTop?document.documentElement.scrollTop:document.body.scrollTop)+"px"); left: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: #fff; opacity: 0.9; filter: alpha(opacity=90); display: block } #wf8d p {opacity: 1; filter: none; font: bold 16px Verdana, Arial, sans-serif; text-align: center; margin: 20% 0 } #wf8d p a, #wf8d p i {font-size: 12px } #wf8d~* {display: none } </style><noscript><strong id=wf8d><p>Please enable JavaScript!<br>Bitte aktiviere JavaScript!<br>S'il vous pla&icirc;t activer JavaScript!<br>Por favor,activa el JavaScript!<br><a href="http://antiblock.org/">antiblock.org</a></p></center></noscript> <script>(function(w,u){var d=w.document,z=typeof u;function wf8d(){function c(c,i){var e=d.createElement('span'),b=d.body,s=b.style,l=b.childNodes.length;if(typeof i!=z){e.setAttribute('id',i);s.margin=s.padding=0;s.height='100%';l=Math.floor(Math.random()*l)+1}e.innerHTML=c;b.insertBefore(e,b.childNodes[l-1])}function g(i,t){return !t?d.getElementById(i):d.getElementsByTagName(t)};function f(v){if(!g('wf8d')){c('<center><img src="http://www.mediafire.com/convkey/8184/23xnp95n8endi9afg.jpg"></center>','wf8d')}};(function(){var a=['adContainer_1','ad_C','bottomad_table','googleSearchAds','horizontal_ad_top','sidebar-sponsor-link','sponsored_game_row_listing','ad','ads','adsense'],l=a.length,i,s='',e;for(i=0;i <l;i++){if(!g(a[i])){s+='<a id="' +a[i]+ '"></a>'}}c(s);l=a.length;setTimeout(function(){for(i=0;i<l;i++){e=g(a[i]);if(e.offsetParent==null||(w.getComputedStyle?d.defaultView.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue( 'display'):e.currentStyle.display)=='none' ){return f( '#'+a[i])}}},250)}());(function(){var t=g(0, 'img'),a=[ '/ad-iframe-', '/ad_frame.', '/adfever_', '/adserve.', '/adtools/ad', '/advertise/ad', '/hostedads.', '/incmpuad.', '/mcad.php', '_ad_header.'],i;if(typeof t[0]!=z&&typeof t[0].src!=z){i=new Image();i.onload=function(){this.onload=z;this.onerror=function(){f(this.src)};this.src=t[0].src+ '#'+a.join( '')};i.src=t[0].src}}());(function(){var o={ 'http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js': 'google_ad_client', 'http://js.adscale.de/getads.js': 'adscale_slot_id', 'http://get.mirando.de/mirando.js': 'adPlaceId'},S=g(0, 'script'),l=S.length-1,n,r,i,v,s;d.write=null;for(i=l;i>=0;--i){s=S[i];if(typeof o[s.src]!=z){n=d.createElement('script');n.type='text/javascript';n.src=s.src;v=o[s.src];w[v]=u;r=S[0];n.onload=n.onreadystatechange=function(){if(typeof w[v]==z&&(!this.readyState||this.readyState==="loaded"||this.readyState==="complete")){n.onload=n.onreadystatechange=null;r.parentNode.removeChild(n);w[v]=null}};r.parentNode.insertBefore(n,r);setTimeout(function(){if(w[v]===u){f(n.src)}},2000);break}}}())}if(d.addEventListener){w.addEventListener('load',wf8d,false)}else{w.attachEvent('onload',wf8d)}})(window);</script>

Đã chỉnh sửa. PuKuZ (07.07.2018 / 16:50) [1]
Đăng ngày :08.07.2018 / 03:01 #4
Hade
Hade
Sáng Lập Viên
♥♥♥
Trích dẫn: PuKuZ (10 giờ trước)
Xong

<style> #wf8d {position: fixed !important; position: absolute; top: 0; top: expression((t=document.documentElement.scrollTop?document.documentElement.scrollTop:document.body.scrollTop)+"px");
code của bạn dùng tính năng phát hiện chặn request rồi bạn adblock thông minh tí nó không chặn request mà chỉ show tất cả var ra , còn những cái request ảnh video nó chặn hết ấy
Đăng ngày :08.07.2018 / 03:32 #5
hungsukshb
hungsukshb
Active Member
♥♥♥
[Hùng đz nhất vbb]
có demo không e test phát v
Đăng ngày :08.07.2018 / 19:56 #6
thanhchiit
thanhchiit
Active Member
cám ơn anh cái nhẹ, không lo bị flop sml
Đăng ngày :17.07.2018 / 23:18 #7
TOMDZ
TOMDZ
Sáng Lập Viên
♥♥
[Web Designer & Developer]
cái ad này không dùng đc trên johncms nhé đã test
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 8 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ