Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Share Code API Nghe Nhạc Cho Chatfuel

Bài viết được duyệt bởi NovaPro9x
Đăng ngày :12.07.2018 / 15:43[TOP]
Ben
Ben
Active Member
♥♥♥♥
[ BH : 1.000$ ]
HSDS : YourDomain/tenfile.php?baihat={{namesong}}
CODE :
Mã Code Vina4u

<?php
$query = $_GET["baihat"];
$url = 'https://www.nhaccuatui.com/tim-kiem/bai-hat?q=' . urlencode($query);
$result = file_get_contents($url);
$step = explode('<a href="https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/', $result)[1];

$idbaihat =explode(".",$step)[1];

if ($idbaihat != "") {
$token = gettoken();
if ($token != "") {
$data = getlink($idbaihat, $token);

$linkplay = $data->data->{7};
$link128 = $data->data->{11};
$thumbnail = $data->data->{8};
$tenbaihat = $data->data->{2};
$casy = $data->data->{3};
if ($tenbaihat != "") {

$messages[] = array(
'text' => "Bài " . $tenbaihat . " của ca sĩ " . $casy . " phải không?"
);
$messages[] = array(
'attachment' => array(
'type' => 'image',
'payload' => array(
'url' => $thumbnail
)
)
);
$messages[] = array(
'attachment' => array(
'type' => 'audio',
'payload' => array(
'url' => $linkplay
)
)
);
$msg = array(
'messages' => $messages
);

echo json_encode($msg);
} else {
echo '{"messages": [{"text": "Không tìm được bài này"}]}';
}
} else {
echo '{"messages": [{"text": "Không tìm được bài này"}]}';
}
} else {
echo '{"messages": [{"text": "Không tìm được bài này"}]}';
}
function gettoken()
{
$headers = array();
$headers[] = 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded';
$headers[] = 'Host: graph.nhaccuatui.com';
$headers[] = 'Connection: Keep-Alive';


$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, "https://graph.nhaccuatui.com/v1/commons/token");
curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($c, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "deviceinfo=%7B%22DeviceID%22%3A%22dd03852ada21ec149103d02f76eb0a04%22%2C%22DeviceName%22%3A%22AppTroLyBeDieu%22%2C%22OsName%22%3A%22WINDOWS%22%2C%22OsVersion%22%3A%228.0%22%2C%22AppName%22%3A%22NCTTablet%22%2C%22AppTroLyBeDieu%22%3A%221.3.0%22%2C%22UserName%22%3A%220%22%2C%22QualityPlay%22%3A%22128%22%2C%22QualityDownload%22%3A%22128%22%2C%22QualityCloud%22%3A%22128%22%2C%22Network%22%3A%22WIFI%22%2C%22Provider%22%3A%22NCTCorp%22%7D&md5=ebd547335f855f3e4f7136f92ccc6955&timestamp=1499177482892");


$page = curl_exec($c);
curl_close($c);

$infotoken = json_decode($page);
$token = $infotoken->data->accessToken;
return $token;
}


function getlink($idbaihat, $token)
{
$linklist = 'https://graph.nhaccuatui.com/v1/songs/' . $idbaihat . '?access_token=' . $token;
$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $linklist);
curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($c, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$page = curl_exec($c);
curl_close($c);

$data = json_decode($page);
return $data;
}

Copy ghi rõ nguồn : Code Share By Khoidz - DD4u.me

Đăng ngày :12.07.2018 / 20:33 #1
truongt
truongt
Active Member
Chatfuel còn sài được hả. Lâu rồi không dùng.
Đăng ngày :12.07.2018 / 20:39 #2
Ben
Ben
Active Member
♥♥♥♥
[ BH : 1.000$ ]
Trích dẫn: truongt (5 phút trước)
Chatfuel còn sài được hả. Lâu rồi không dùng.
Vẫn ổn
Đăng ngày :13.07.2018 / 06:14 #3
tubotocdo
tubotocdo
Active Member
♥♥♥♥♥
[WWW.DEPTRAIKETAO.INF]
Nghe nói bắt đầu 1/8 chatfuel sẽ chính thức thu phí
Đăng ngày :13.07.2018 / 10:16 #4
thaibinhvip
thaibinhvip
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[WapBuilder S2Vn.Top]
Trích dẫn: tubotocdo (4 giờ trước)
Nghe nói bắt đầu 1/8 chatfuel sẽ chính thức thu phí
Trên 500user nó ms thu phí
Đăng ngày :13.07.2018 / 16:34 #5
konhoten
konhoten
Active Member
[✎﹏1 мìин νẫи ổи✔]
Dự kiến mấy cái bot sim ra đi
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 6 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ