mua icon lỗi. ae vào fix giúp :)

Thảo luận trong 'Mod JohnCMS' bắt đầu bởi Chuotiube, 9/7/17.


 1. chuotiube

  chuotiube Member

  Tham gia ngày:
  1/1/70
  Bài gửi:
  33
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  8
  mua thì mất tiền, nhưng nó không có lưu lại icon mình mua. code đây:
  PHP:
  <?php
  define
  ('_IN_JOHNCMS'1);
  require(
  '../incfiles/core.php');
  $textl 'Chức Năng';
  require(
  '../incfiles/head.php');
   
  echo 
  '<div class="phdr">Shop Icon</div>';
  if(
  $user_id){
  if(
  $datauser['balans'] < 1000) {
  echo 
  '<div class="notif">Lỗi!<br/>Bạn không đủ 1000 Xu để mua Icon. Hãy nạp thêm để sử dụng</div>';
  require(
  "../incfiles/foot.php");
  exit;
  }
  if(!
  $_GET['ic']){
  function 
  layid($name){ 
  $res;
  $name substr$name,  166);
  for(
  $i=0;$i<strlen($name);$i++)
  if(
  $name[$i] == '.' ) break;
  else 
  $res $res $name[$i];
  return 
  $res;
  }
  $dir "../images/icons/";
  $page $_GET['page'];
  if(!
  $page$page=1;
  $icon  glob('../images/icons/*.png');
  $tong count($icon);
  $end $start $kmess;
  if (
  $end $tong$end $tong;
  for(
  $i=$start;$i<$end;$i++){
  echo 
  '<div class="list1">';
  echo 
  '<img src="'.$icon[$i].'"/> - ';
  echo 
  '<a href="?ic='.layid($icon[$i]).'">Chọn</a>';
  echo 
  '</div>';
  }
  if (
  $tong $kmess) {
                      echo 
  '<p>' functions::display_pagination('icon.php?'$start$tong$kmess) . '</p>' .
                          
  '<p><form action="icon.php?" method="post">' .
                          
  '<input type="text" name="page" size="2"/>' .
                          
  '<input type="submit" value="' $lng['to_page'] . ' >>"/>' .
                          
  '</form></p>';
                  }
  require (
  "../incfiles/foot.php");
  exit();
  }
  if(
  $_GET['ic'] && file_exists(($rootpath 'images/icons/' $_GET['ic'] . '.png'))){
   
  if(isset(
  $_POST['submit'])){
  $truoc '../images/icons/'.$_GET['ic'].'.png';
  $sau '../files/users/icon/'.$datauser['id'].'.png';
  copy ($truoc $sau );
  if(
  copy($truoc,$sau)){
  echo 
  '<div class="gmenu">Bạn đã mua icon thành công.<br/><a href="/store/icon.php">Tiếp tục</a></div>';
  mysql_query("UPDATE users SET balans = balans - 1000   WHERE `id`= '".$datauser['id']."'");
  mysql_query("INSERT INTO `shop_history` SET `user_id` = '".$user_id."', `giaodich`='Mua icon trả cho @BOT số lượng 1000 Xu.', `time`='".time()."' ");
  }
  else echo 
  '<div class="notif">Giao dịch không thành công.Xin thử lại.</div>';
  }
  else {
   
  echo 
  '<div class="notif">Bạn có muốn mua icon này với giá 1000 Xu? Bạn đang có '.$datauser['balans'].' Xu. Chú ý: Icon cũ sẽ bị mất khi bạn đổi icon mới
  <p></p>
  <p><img src="/images/icons/'
  .$_GET['ic'].'.png" alt=""></p><p></p>
  <form action="?ic='
  .$_GET['ic'].'" method="post">
  <input type="submit" name="submit" value="Đồng ý"></form><p></p></div>'
  ;
  }
   
  }
   
  else echo 
  '<div class="notif">Lỗi : Icon không tồn tại.Xin thử lại</div>';
   
  }
   
  else echo 
  '<div class="notif">Bạn phải đăng nhập để sử dụng</div>';
  require(
  '../incfiles/foot.php');
  ?>
  ae giúp với :)
   
 2. tavakiok

  tavakiok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  1/1/70
  Bài gửi:
  618
  Đã được thích:
  953
  Điểm thành tích:
  93
  Phần này chưa set id của icon thì làm sau lưu được icon vào database :3
  PHP:
  mysql_query("INSERT INTO `shop_history` SET `user_id` = '".$user_id."', `giaodich`='Mua icon trả cho @BOT số lượng 1000 Xu.', `time`='".time()."' ");
   
  chuotiube thích bài này.

Chia sẻ trang này

Share